12મું પાસ ગુજરાત સરકારી નોકરી 2023: શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે 12 પાસ માટે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગત 1035+ જગ્યાઓ પર સરકારી નોકરીની તક, પગાર ₹ 92,300 સુધી

12મું પાસ ગુજરાત સરકારી નોકરી 2023: શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે 12 પાસ માટે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગત 1035+ જગ્યાઓ પર સરકારી નોકરીની તક, પગાર ₹ 92,300 સુધી

12મું પાસ ગુજરાત સરકારી નોકરી 2023:

12th Pass Govt Department Bharti 2023: શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે 12 પાસ માટે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગત 1035+ જગ્યાઓ પર સરકારી નોકરીની તક આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

12મું પાસ ગુજરાત સરકારી નોકરી 2023

સંસ્થાનું નામશ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય
પોસ્ટનું નામવિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળગુજરાત તથા ભારત
નોટિફિકેશનની તારીખ30 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ30 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ30 ઓક્ટોબર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંકhttp://www.esic.nic.in/

મહત્વની તારીખ:

આ ભરતીની નોટિફિકેશન શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં જાહેરાત 30 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 30 ઓક્ટોબર 2023 છે.

પોસ્ટનું નામ:

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં ઓડિયો મીટર ટેક્નિશિયન, ડેન્ટલ મેકેનિક, ઈ.સી.જી ટેક્નિશિયન, જુનિયર રેડિયોગ્રાફર, જુનિયર મેડિકલ લેબોરેટરી ટેક્નોલોજીસ્ટ, મેડિકલ રેકોર્ડ આસિસ્ટન્ટ, ઓ.ટી આસિસ્ટન્ટ તથા રેડિયોગ્રાફરની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ખાલી જગ્યા:

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં કુલ ખાલી જગ્યા 1038 છે. પોસ્ટ અનુસાર તથા રાજ્ય અનુસાર ખાલી જગ્યા તમે જાહેરાતમાં જોઈ શકો છો.

લાયકાત:

મિત્રો, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ પોસ્ટ માટે શેક્ષણિક લાયકાત 12 પાસ માંગવામાં આવી છે અન્ય લાયકાતો માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી.

પગારધોરણ

મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ તમને માસિક કેટલા રૂપિયા પગારધોરણ ચુકાવવામાં આવશે તેની માહિતી નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામપગારધોરણ
ઓડિયો મીટર ટેક્નિશિયનરૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
ડેન્ટલ મેકેનિકરૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
ઈ.સી.જી ટેક્નિશિયનરૂપિયા 25,500 થી 81,100 સુધી
જુનિયર રેડિયોગ્રાફરરૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધી
જુનિયર મેડિકલ લેબોરેટરી ટેક્નોલોજીસ્ટરૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધી
મેડિકલ રેકોર્ડ આસિસ્ટન્ટરૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
ઓ.ટી આસિસ્ટન્ટરૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધી
રેડિયોગ્રાફરરૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી

વયમર્યાદા:

મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટની આ ભરતીમાં વયમર્યાદા 18 વર્ષ થી લઈ 25 વર્ષ સુધી છે. સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવારની લેખિત પરીક્ષા તેમજ ટાયપિંગ ટેસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે.

અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટની આ ભરતીમાં જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • અનુભવનું પ્રમાણપત્ર
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

અરજી ફી:

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે એસ.સી, એસ.ટી, પૂર્વ સૈનિક, વિકલાંગ તથા મહિલા ઉમેદવારે રૂપિયા 250 અરજી ફી પેટે ચૂકવવાના રહેશે જયારે અન્ય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 500 ચૂકવવાના રહેશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે એમ્પ્લોયી સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://www.esic.gov.in/ વિજિત કરો.
 • આ વેબસાઈટ પર આપેલ “Recruitment” ના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમને તમામ ભરતીની જાહેરાત તથા લિંક જોવા મળી જશે.
 • હવે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો તથા વિગતો ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • હવે ફી ની ચુકવણી કરો તથા ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ કરો.
 • આ રીતે તમારું ફોર્મ સફળતાપૂર્વક ભરાઈ જશે.
અરજી કરવા માટે જરૂરી લિંક:
નોકરીની જાહેરાત માટેઅહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ વિજિત કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
નોંધ: મિત્રો, અરજી કરતા પહેલા ભરતીની તમામ માહિતી સંસ્થાની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ તથા સંસ્થાનો સંપર્ક કરી જાણી લેવા વિનંતી. અમારો એકમાત્ર ઉદેશ્ય આપ સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો છે. આ ભરતીની માહિતીમાં કોઈ ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે.
💥 Whatsapp Group માં જોડાવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 Telegram Group માં જોડાવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 YouTube Channel Subscribe કરવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 Whatsapp Channel પર Follow કરવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 Facebook Page Like કરવા 💥અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment