ગુજરાત સરકારની આઈ ખેડૂત ખેતીવાડી યોજનાનું નવું લિસ્ટ થયું જાહેર, અહીં કરો ચેક

I Khedut Khetivadi Yojana List Gujarat 2023: મિત્રો,  આપણો ભારત દેશ એ એક કૃષિપ્રધાન દેશ છે જ્યાંના લોકો પોતાની આવક માટે કૃષિ  એટલે કે ખેતી ઉપર નિર્ભર છે. અને એમાં પણ આપણા ગુજરાતના ગામડામાં રહેતા  મોટાભાગના લોકો પોતાની આજીવિકા ખેતી કરીને જ ચલાવે છે.

I Khedut Khetivadi Yojana List Gujarat 2023: મિત્રો,  આપણો ભારત દેશ એ એક કૃષિપ્રધાન દેશ છે જ્યાંના લોકો પોતાની આવક માટે કૃષિ  એટલે કે ખેતી ઉપર નિર્ભર છે. અને એમાં પણ આપણા ગુજરાતના ગામડામાં રહેતા  મોટાભાગના લોકો પોતાની આજીવિકા ખેતી કરીને જ ચલાવે છે.

આ ખેડૂતોમાં લગભગ 70 ટકા થી વધુ ખેડૂતો મધ્યમ તથા નાના ખેડૂતો છે જેને  સરકારની સહાયની જરૂર છે જેથી તેઓ પોતાની ખેતી સારી રીતે કરી શકે. અને આવા  લોકો ને મદદરૂપ થવા માટે ગુજરાત સરકાર નવી નવી યોજના અમલમાં લાવતી હોય છે.  પણ ઘણા બધા આપણા ખેડૂત ભાઈઓને આ યોજનાની માહિતી નથી હોતી જેથી તેઓ આ  યોજનાઓનો લાભ લેવાથી વંચિત રહી જાય છે.

મિત્રો, અમારી તમને વિનંતી છે કે આ ખેતીવાડી યોજનાની માહિતી આપણા  ગુજરાતના તમામ ખેડૂત ભાઈઓને વાહટસઅપ, ફેસબુક, ટેલિગ્રામ તથા અન્ય સોશિયલ  મીડિયાના માધ્યમથી શેયર કરો જેથી આપણો કોઈપણ ખેડૂતભાઈ આ યોજનાથી વંચિત ન  રહી જાય અને વધુમાં વધુ લોકો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે તથા તેમની આર્થિક સ્થતિ  સુધરી શકે.

ખેતરમાં ડ્રોનથી છંટકાવની યોજના:

આ યોજનામાં ડ્રોનથી દવાના છંટકાવ માટે કુલ ખર્ચના 90 ટકા અથવા વધુમાં  વધુ રૂપિયા 500 સુધી બંને માંથી જે ઓછું હોય તે રકમ પ્રતિ એકર, પ્રતિ  છંટકાવ પર મળવાપાત્ર રહેશે. આ યોજના આખા વર્ષમાં 5 છંટકાવ સુધી લઈ શકાય છે.

એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર યુનિટ

આ યોજનામાં ખેડૂત પોતાની ખેતી માટે યંત્ર ભાડે લઈ શકે અને વધુ પાક  સરળતાથી મેળવી શકે તેના માટે સરકાર દ્વારા 8,50,000 સુધી સહાય આપવામાં આવે  છે. આ યોજનાની વધુ માહિતી માટે તમે ગ્રામ સેવકનો સંપર્ક કરી શકો છો.

ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના

આ યોજનામાં સરકાર દ્વારા ખેડૂતને પ્રોજેકટ બેઈઝ પ્રોસેસીંગ યુનિટ નાખવા  માટે ખર્ચના 50 ટકા અથવા 10,00,000 રૂપિયા બંનેમાંથી જે ઓછું હશે એ  મળવાપાત્ર રહેશે.

તાડપત્રી સહાય યોજના

આ યોજનામાં ખેડૂતોને તાડપત્રી ખરીદવા માટે તાડપત્રીની કુલ કિંમતના 75  ટકા અથવા રૂપિયા 1875 બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તેનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. આ  યોજનામાં એક ખેડૂત વધુમાં વધુ 2 તાડપત્રી ખરીદી શકે છે.

પમ્પ સેટ્સ

આ યોજનામાં સિંચાઈ માટે ઓઇલ એન્જીન 3 થી 3.5 હોર્સ પાવરની ખરીદી પર કુલ  કિંમતના 75 ટકા અથવા 8,700 રૂપિયા બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર રહેશે.

વોટર કેરીંગ પાઇપલાઈન

આ યોજનામાં પાઇપની ખરીદી પર કુલ કિંમતના 50 ટકા અથવા રૂપિયા 15,000 પ્રતિ ખેડૂત બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર રહેશે.