ટામેટા બાદ હવે આદુના ભાવ ગગનચુંબી

આ સ્થિતિમાં લોકોની ચામાંથી આદુ ગાયબ થઈ ગયું છે.

નાની એલચીએ હવે આદુનું સ્થાન લીધું છે.

મંડીઓમાં આદુના ભાવ 300ને પાર પહોંચી ગયા છે

આદુની સરખામણીમાં એલચીની કિંમત 2000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે.

ચામાં માત્ર 1-2 એલચી નાખવામાં આવે છે

એટલા માટે તે આદુ કરતા સસ્તું મળી રહ્યું છે

આ ચાનો સ્વાદ બમણો કરે છે.

આ કારણે ચામાં આદુનું સ્થાન એલચીએ લીધું છે, પછી તે દુકાન હોય કે ઘર.