તાડપત્રી સહાય યોજના માટે નવા ફોર્મ શરૂ : યોજના અંતર્ગત તાડપત્રી ખરીદવા મળશે રૂપિયા 1875 ની સહાય

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023 : શું તમે તાડપત્રી સહાય  યોજના શોધી રહ્યા છો | શું તમે તાડપત્રી યોજના સહાયનો લાભ લેવા માંગો છો?  તો તમારી અહીં આ પોસ્ટમાં તાડપત્રી સહાય યોજના પુરી જાણકારીમાં આવી છે તો આ  પોસ્ટ સુધી વાંચવા વિંતી. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ  ચલાવવામાં આવે છે. આ તમામ યોજનાઓ ikhedut પોર્ટલ ઓનલાઈન ફોર્મ  સ્વીકારવામાં આવે છે. આઈકડી પોર્ટલ પર વિવિધ વિભાગોની ઓનલાઈન આર્જી ઓ થાય  છે.

ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. Agriculture  Cooperation Department દ્વારા ikhedut portal બનાવવામાં આવેલ છે. જેના  માધ્યમથી ખેડૂતો વિવિધ ખેતી વિષયક યોજનાઓનો લાભ ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી  દ્વારા મેળવી શકે છે. હાલમાં આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર Khetivadi ni Yojana માં  “તાડપત્રી યોજના” માટે ઓનલાઈન અરજીઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે. ખેડૂતોને  ખેતીમાં વિવિધ ઉપયોગ માટે તાડપત્રીનો ઉપયોગ કરી શકે તે હેતુથી આ સહાય  આપવામાં આવે છે.

યોજનાનું નામ: તાડપત્રી સહાય યોજના 2023

આર્ટીકલની ભાષા  ગુજરાતી અને અંગ્રેજી

યોજનાનો ઉદ્દેશ ખેડૂતોને સબસીડી દ્વારા સાધન સહાય

લાભાર્થી : ગુજરાતના ખેડૂતો

સહાયની રકમ કુલ ખર્ચના 50%  અને 75 % અનામત જ્ઞાતીઓને મળશે. અથવા રૂ.1250– અથવા રૂ.રૂ.1875/- બે માંથી ઓછું હોય તે સહાય મળશે.

સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ 

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો ઉદેશ્ય

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો ઉદેશ્ય    રાજ્યમાં નાના,સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને આર્થિક મદદરૂપ મળી તે ખૂબ જરૂરી છે. ખેડૂતોને પોતાના પાક ઉત્પાદનમાં વિવિધ સાધનોની જરૂર હોય છે.  

– જેમાં પાકને થ્રેસરમાં પ્રક્રિયા દરમિયાન તથા અન્ય કામ માટે તાડપત્રીની  જરૂર રહે છે. જેથી ખેડૂતોને તાડપત્રીની ખરીદીમાં સીધી સહાય મળે તે જરૂરી  છે. આવા વિશેષ ઉદ્દેશ માટે તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા Government of Gujarat ના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં  આવે છે. આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

– લાભાર્થી ખેડૂત હોવો જોઈએ. – લાભાર્થી ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત હોવો જોઈએ. – અરજદાર ખેડૂત પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ. – જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ. – Ikhedut Tadpatri Yojana ત્રણ વાર લાભ મળશે. – Tadpatri Yojana નો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. – ખેડૂતોઓએ ikhedut portal ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી? તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal 2022 પરથી Online  Arji કરવાની રહેશે. અરજદાર ખેડૂતોએ પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી  ઓનલાઈન કરી શકે છે. વધુમાં નજીકની તાલુકા કચેરીમાંથી તથા અન્ય કોમ્પ્યુટરની  કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Form ભરાવી શકે છે. ઘરે બેઠા ઓનલાઈન  અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી મેળવીશું.

– અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search Bar” માં ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે. – જે રીઝલ્ટમાંથી અધિકૃત @ ikhedut.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ખોલવી. – Khedut website ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું. – જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું. – “ખેતીવાડી ની યોજના” Open કર્યા બાદ જ્યાં 49 યોજનાઓ બતાવશે. – જેમાં ક્રમ નંબર-11 પર “Tadpatri Sahay Yojana” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે – જેમાં તાડપત્રી યોજનાની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે. – હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય  તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે. – અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે. – જો લાભાર્થી ખેડૂતેએ I khedut portal પર Registration કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું. – ખેડૂત ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે. – લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે. – ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં. – ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે