સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા 10 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા વગર ભરતીની જાહેરાત 2023

સુરત મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023 : સુરત મ્યુનિસિપલ  ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ (SMIMER), સુરત એ બારબાર  (વાળંદ) ની જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. 10મું પાસ ઉમેદવારો  નીચેની વિશેષતાઓમાં બારબાર (વાળંદ) ની પોસ્ટ માટે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે  જઈ શકે છે. નવી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023 સૂચના ઉપલબ્ધ @  www.suratmunicipal.gov.in છે.

સુરત મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023 

સંસ્થાનું નામ; સુરત મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ પોસ્ટ : બાર્બર (વાળંદ)ખાલી જગ્યાઓ:6  જોબ સ્થાન ; સુરત જોબનો પ્રકાર; SMC માં કરાર આધારિત નોકરીઓ એપ્લિકેશન મોડ;ઓફલાઈન ઈન્ટરવ્યુ તારીખ;24-07-2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ@ www.suratmunicipal.gov.in

પોસ્ટનું નામ

– બાર્બર (વાળંદ) – 3 પુરુષ અને 3 સ્ત્રી

શૈક્ષણિક લાયકાત

10મું પાસ – 3 વર્ષનો અનુભવ

ઉમર 

નિયમો મુજબ

પગાર ધોરણ

રુ.12000/- પ્રતિ મહિના

પ્રસંદગી પ્રક્રિયા

ઇન્ટર્વ્યુ આધારીત 

અરજી કેવી રીતે કરવી?

– પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સની મૂળ અને નકલો સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે. – સરનામું : જાહેરાત પર આપેલ

મહત્વપુર્ણ  તારીખ

ઇન્ટર્વ્યુ તારીખ: 24/07/2023

સત્તાવાર વેબસાઈટ

@ www.suratmunicipal.gov.in