રશ્મિકા મંદન્ના ડીપફેક

45

રશ્મિકા મંદન્ના ડીપફેક વીડિયોના નિર્માતાની ધરપકડઃ

નવેમ્બરથી, રશ્મિકા કેસની તપાસ ચાલી રહી છે

કેન્દ્રીય આઇટી રાજ્ય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે

સરકાર પ્લેટફોર્મ દ્વારા લેવામાં આવતા ઉપાયાત્મક પગલાં પર નજર રાખશે

ડીપફેકમાં, બ્રિટિશ પ્રભાવક ઝરા પટેલના વીડિયો પર રશ્મિકાના ચહેરાને સુપરઇમ્પોઝ કરવામાં આવ્યો હતો.

કારણ કે આ કેસ પ્રથમ હતો ત્યાર બાદ આલિયા

કારણ કે આ કેસ પ્રથમ હતો ત્યાર બાદ આલિયા

દિલ્હી પોલીસે ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સની પૂછપરછ કરી જેમણે રશ્મિકાના ડીપફેકને શેર કર્યું હતું

પ્લેટફોર્મ દ્વારા પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકાર ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી