Railway Recruitment:  વગર પરીક્ષાએ મેળવો નોકરી, 10 પાસ વાળા માટે રેલવે આવી 9611 જગ્યાઓની બમ્પર ભરતી.

સંસ્થાનું નામ : Railway Recruitment 2023

જગ્યાઓ : 9511

પોસ્ટનું નામ : વિવિધ

લાયકાત : 10મું ધોરણ પાસ / ITI ડિપ્લોમાં

વય મર્યાદા : લઘુત્તમ 15 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 24 વર્ષ

અરજી ફી : ૧૦૦

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ  : 11મી જાન્યુઆરી 2024

રેલ્વે ભરતીમાં અરજી કરવા માટેની મહત્વ પુર્ણ તારીખ વિશે જાણો ?   1 : ઉત્તર રેલવે ભરતી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 11/01/2024 2  : ઉત્તર મધ્ય રેલવે ભરતી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:14/12/2023

રેલ્વે ભરતીમાં અરજી કરવા માટેની મહત્વ પુર્ણ તારીખ વિશે જાણો ?   3 :નોર્થ ઈસ્ટર્ન રેલવે ભરતી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 24/12/2023 4  : દક્ષિણ પૂર્વ રેલવે ભરતી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 28/12/2023