[NAU] નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટ દ્વારા SRF ની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

NAU ભરતી 2023 : નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી (NAU ભરતી  2023) એ SRF પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને  સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં  આવે છે.

સંસ્થાનું નામ : નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી (NAU)

પોસ્ટનું નામ : SRF

જગ્યાઓ : 02

નોકરી સ્થળ : નવસારી / ગુજરાત

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 25-08-2023

અરજીનો પ્રકાર: ઓફલાઇન

પગાર ધોરણ : 31,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના

અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખ : 25-08-2023