માલદીવ જોવા માટે એક સુંદર સ્થળ છે

લોકો અહીં કુદરતી સૌંદર્ય અને દરિયાઈ જીવન જોવા માટે આવે છે.

પરંતુ ઘણા લોકોને ખબર નથી કે તે ધર્મનિરપેક્ષ દેશ નથી.

માલદીવ ઇસ્લામિક દેશ છે

ઇસ્લામને અહીં રાષ્ટ્રીય ધર્મ માનવામાં આવે છે

હજુ પણ માલદીવમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધારે છે

ભારતીય પ્રવાસીઓ અહીં સુરક્ષિત રહી શકે છે

માલદીવ ભારતીય હિંદુઓ માટે સલામત અને મૈત્રીપૂર્ણ છે

પરંતુ સ્થાનિક સંસ્કૃતિ અને ટેવોનું સન્માન કરવું જોઈએ