ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2023, મકાન બનાવવા મળશે 100 ચોરસ મીટર પ્લોટ, અરજી ફોર્મ ભરો

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2023 (Mafat Plot Yojana 2023) ગુજરાત  ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા  ગ્રામ્ય કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટની યોજનાની શરૂઆત  1972થી થઇ છે. ગુજરાત સરકારના પંચાયત વિભાગ હેઠળ આ યોજનાને આવરી લેવામાં  આવે છે. આ લેખમાં, અમે યોજનાની વિગતો, તેના અમલીકરણ અને લાભાર્થીઓ માટે  પાત્રતા માપદંડોની શોધ કરીશું.

Mafat Plot Yojana 2023 | ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના વિગત

પોસ્ટનું નામ અંગ્રેજીમાંMafat Plot Yojana Form પોસ્ટનું નામ ગુજરાતીમાંમફત પ્લોટ  યોજના ગુજરાતયોજના વિભાગ હેઠળપંચાયત વિભાગ – ગુજરાતલાભ મેળવનારગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા ગરીબ લોકોક્યાં રાજ્યમાં લાગુ ગુજરાતલેટર પ્રકાશિત થયા તારીખ 30-07-2022 ઓફિસિયલ વેબસાઈટ panchayat.gujarat.gov.in

Mafat Plot Yojana 2023 (ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ)

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા ઘર વિહોણા BPL યાદીમાં નોંધાયેલ મજુરો તેમજ કારીગરોને પોતાનું ઘરનું ઘર બનાવવા માટે આ યોજના અમલમાં છે. અત્યાર  સુધી આ યોજનાનો લાખો લાભાર્થીએ લાભ લીધેલો છે. રાજ્ય સરકારનો પ્રયત્ન છે  કે તમામ ગરીબ લોકોને આ યોજનાનો લાભ વધુમાં વધુ મળી રહે એ માટે તા.  01-05-2017નાં રોજ નવો ઠરાવ કરીને ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજનાના નિયમોમાં ઘણા સુધારા કાર્ય છે.

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023

પંચાયત વિભાગે મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023 રજૂ કરી છે, જે આવાસની  જરૂરિયાત ધરાવતા ગ્રામીણ રહેવાસીઓને મફત 100 ચોરસ ફૂટ પ્લોટ ઓફર કરે છે. આ  યોજના 2022 માં શરૂ થવાની હતી, જેમ કે panchayat.gujarat.gov.in પર જાહેરાત  કરવામાં આવી હતી, ઘરવિહોણા માટે રહેણાંક આવાસની જોગવાઈઓને સુધારવા માટે  ચાલુ સુધારા કાર્યક્રમના ભાગરૂપે.

મફત પ્લોટ યોજના ડોક્યુમેન્ટ યાદી (Required Document)

– રેશનકાર્ડની નકલ – SECCના નામની વિગત – ચૂંટણીકાર્ડની નકલ / આધારકાર્ડની નકલ – પ્લોટ / મકાનની વિગત દર્શાવતો દાખલો – ખેતીની જમીનનો દાખલો (જમીન નથી તેની વિગત) – અરજી ફોર્મ

મફત પ્લોટ યોજના કોને લાભ મળે?

– જેમની પાસે પ્લોટ નથી તેમને આ પ્લોટ મળવાપાત્ર છે. – અરજદાર પાસે કોઈપણ પ્રકારની જમીન ધરાવતા હોવા જોઇએ નહિ. – અરજદાર ગ્રામીણ કારીગર અથવા મજૂર હોવા જોઈએ. – લાભાર્થી પુખ્તવયના હોવાજોઈએ. એટલે કે અરજદાર સગીરવયના ન હોવો જોઈએ. – જેઓ  ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સામાજિક-આર્થિક અને જ્ઞાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી-2011  માંથી લાયક કુટુંબ અથવા રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સાથે આવે છે તેઓ સરકારી આવાસ  નિર્માણ સહાય માટે લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ. – રાજ્યમાં ક્યાંય પતિ કે પત્નીના નામે કોઈ પ્લોટ કે મકાન ન હોવું જોઈએ. – જેઓ ઓછામાં ઓછા એક વર્ષથી તે ગામમાં રહેતા હોવા જોઈએ. – તેના  નામે ખેતીની જમીન ન હોવી જોઈએ અથવા સંયુક્ત નામે અને પિતાના નામે અને તે  જમીનમાં અરજદારના કિસ્સામાં, પિયત જમીનના કિસ્સામાં તે અડધા હેક્ટરથી વધુ ન  હોવી જોઈએ અને બિન પિયત જમીનના કિસ્સામાં તે એક હેક્ટરથી વધુ ધરાવતા ન  હોવા જોઇએ.

મફત પ્લોટ યોજના 2023 હેઠળ ઓફર કરાયેલા પ્લોટ કેટલા મોટા છે?

ઓફર કરાયેલા પ્લોટ 100 ચોરસ મીટરના છે, જે લાભાર્થીઓને રહેણાંક હેતુઓ માટે પૂરતી જગ્યા પૂરી પાડે છે.

મફત પ્લોટ યોજના 2023 માટે હું કેવી રીતે અરજી કરી શકું?

યોજના માટે અરજી કરવા માટે, તમારે તમારા આધાર કાર્ડ, વાર્ષિક આવકનું  પ્રમાણપત્ર અને કોઈ જમીનની માલિકી ન હોવાના પુરાવા જેવા દસ્તાવેજો પ્રદાન  કરવાની જરૂર છે. અરજી પ્રક્રિયા માટે તમારે યોજના દ્વારા નિર્ધારિત પાત્રતા  માપદંડોને પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.

મફત પ્લોટ યોજના 2023 માટે અરજી ફોર્મ ભરવાની સત્તાવાર વેબસાઇટ કઈ છે?

panchayat.gujarat.gov.in