ભારત સરકાર કપાસ નિગમ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ ભરતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની  શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો  અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે. કારણ કે ભારત સરકારના કપાસ નિગમમાં  વિવિધ પદો પર કાયમી નોકરીનો મોકો આવી ગયો છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ  લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક  વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ ભરતી 2023

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી  છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે.  તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની  તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ પોસ્ટનું નામ વિવિધ અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન નોટિફિકેશનની તારીખ 24 જુલાઈ 2023 ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 24 જુલાઈ 2023 ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 13 ઓગસ્ટ 2023 ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક@ cotcorp.org.in

પોસ્ટનું નામ

મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની (માર્કેટિંગ) મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની (એકાઉન્ટ) જુનિયર કૉમર્શિઅલ એક્ષેકયુટીવ

ઉમર મર્યાદા

– નિયમો પ્રમાણે

પગાર ધોરણ

મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની (માર્કેટિંગ)રૂપિયા 30,000 થી 1,20,000 મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની (એકાઉન્ટ)રૂપિયા 30,000 થી 1,20,000 જુનિયર કૉમર્શિઅલ એક્ષેકયુટીવરૂપિયા 22,000 થી 90,000

પગાર ધોરણ

મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની (માર્કેટિંગ)રૂપિયા 30,000 થી 1,20,000 મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની (એકાઉન્ટ)રૂપિયા 30,000 થી 1,20,000 જુનિયર કૉમર્શિઅલ એક્ષેકયુટીવરૂપિયા 22,000 થી 90,000

પસંદગી પ્રક્રિયા

કપાસ નિગમની આ ભરતીમાં પસંદગી પામવા માટે તમારે નીચે મુજબની પ્રક્રિયામાં સફળ થવાનુ રહેશે. – લેખિત પરીક્ષા – દસ્તાવેજો ચકાસણી – તબીબી પરીક્ષા

અરજી કઈ રીતે કરવી?

– આ ભરતી માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારે ભારત સરકાર કપાસ નિગમ ની સત્તાવાર વેબસાઇટ @cotcorp.org.in પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

cotcorp.org.in

ભારત સરકાર કપાસ નિગમ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત