કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

કોલ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો  અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા  માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે સરકારી કંપનીમાં 10 પાસ માટે 335+  જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર થઈ ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત  સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે

સંસ્થાનું નામ : કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ

નોકરીનું સ્થળ : ભારત

નોકરીનું સ્થળ : ઓનલાઇન

ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ : 09 ઓગસ્ટ 2023

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 31 ઓગસ્ટ 2023

ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક : https://www.nclcil.in/

ઉમર મર્યાદા : વયમર્યાદા 18 વર્ષ થી લઈ 30 વર્ષ

ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ  : 09 ઓગસ્ટ 2023

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ  : 31 ઓગસ્ટ 2023