8 પાસ માટે આવી ગ્રામ રક્ષક દળની 600 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

GRD ભરતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા  પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર  લઈને આવ્યા છે કારણ કે ગુજરાત પોલીસમાં 8 પાસ માટે ગ્રામ રક્ષક દળની 600+  જગ્યાઓ પર સીધી નોકરી મેળવવાનો ચાન્સ આવી ગયો છે

ગ્રામ રક્ષક દળ – GRD દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની  જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે  ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા  ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહીતી નીચે આપેલી છે.

સંસ્થાનું નામ ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD Bharti 2023) નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓફલાઈન ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 27 જુલાઈ, 2023 ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05 ઓગસ્ટ, 2023 ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક police.gujarat.gov.in

પોસ્ટનું નામ – ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD)

શૈક્ષણિક લાયકાત – મિત્રો, ગ્રામ રક્ષક દળની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમારે ધોરણ 8 પાસ કરેલું હોવું જોઈએ તથા અન્ય લાયકાત માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચી લેવી. આ ભરતીમાં પુરુષ તથા મહિલા બંને અરજી કરી શકે છે.

ઉમર મર્યાદા – જી.આર.ડી/એસ.આર.ડી ની આ ભરતીમાં ઓછામાં ઓછી વયમર્યાદા 20 વર્ષ તથા વધુમાં વધુ વયમર્યાદા 40 વર્ષ છે.

પગાર ધોરણ – નિયમો પ્રમાણે

પસંદગી પ્રક્રિયા પોલીસ વિભાગની આ ભરતીમાં પસંદગી પામવા માટે તમારે નીચે મુજબની પરીક્ષા સફળ થવાનું રહેશે. – શારીરિક કસોટી – ઇન્ટરવ્યૂ

અરજી કઈ રીતે કરવી? આ ભરતીમાં આવેદન કરવા માટે તમારે નીચે મુજબના પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેશે. – આધારકાર્ડ / રાશનકાર્ડ / ચૂંટણીકાર્ડ – અભ્યાસની માર્કશીટ – લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી) – પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો – તથા અન્ય

મહત્વપૂર્ણ તારીખ ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ : 27 જુલાઈ, 2023 ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 05 ઓગસ્ટ, 2023