100 ની નોટ પર આ રાણીનું પગથિયું ક્યાં છપાયેલું છે

આ રાણીનું પગથિયું ગુજરાતના પાટણમાં બનેલ છે

આ રાણીનું પગથિયું 900 વર્ષ પહેલા બાંધવામાં આવ્યું હતું

ગુજરાતના સૌથી જૂના અને શ્રેષ્ઠ વાવમાંથી એક

રાની કી બાવડી ઉલ્ટા મંદિરની જેમ બનાવવામાં આવી છે

રાની કી બાવડીની અંદર 30 કિલોમીટર લાંબી ટનલ બનાવવામાં આવી છે

રાની કી બાવડી નામ રાખવા પાછળ એક મોટું કારણ છે

આ નામ રાણીના પ્રેમના પ્રતીકને કારણે આપવામાં આવ્યું હતું.

સોલંકી રાજા ભીમદેવ I ની યાદમાં તેમની પત્ની રાણી ઉદયમતીએ 1050 માં બંધાવ્યું હતું.

રાની કી બાવડી ગુજરાતમાં સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલી છે.