Indian Post Office Recruitment 2024: ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી, ધો.10 પાસ ઉમેદવાર માટે ₹ 63,000 સુધીના પગાર વાળી નોકરીની તક

Indian Postal Circle Recruitment 2024: ધોરણ 10 પાસ ઉમેદવારો માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં સારા પગારની નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક આવી ગઈ છે. અહીં ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી અંગે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે.

Indian Post Office Vacancy 2024 Notification, ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી:જો તમે ધોરણ 10 પાસ કરેલું છે અને નોકરીની શોધમાં છો તો તમારા માટે નોકરીની સારી તક આવી ગઈ છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ડ્રાઈવર માટેની ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડી છે. ભારતના ટપાલ વિભાગમાં કુ 27 જેટલી જગ્યાઓ ઉપર ભરતી માટે ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી છે. ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી છે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કેવી રીતે કરવી સહિતની મહત્વની માહિતી જાણવા માટે ઉમેદવારોએ આ સમાચાર અંત સુધી ચોક્કસ વાંચવા. ઉમેદવારોએ 14 મે 2024 છેલ્લી તારીખ સુધી અરજી કરવાની રહેશે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી અંગે મહત્વની માહિતી

સંસ્થાભારતીય પોસ્ટ વિભાગ
પોસ્ટડ્રાઈવર
કુલ જગ્યા27
અરજી મોડઓફલાઈન
વય મર્યાદા18થી 27 વર્ષ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ14-5-2024
ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતીની પોસ્ટની વિગત

રિઝનનું નામડિવિઝનનું નામકુલ જગ્યાએન કે રિઝનચિક્કોડી1કાલાબુર્ગી1હવેરી1કારાવાર1BG રિઝનMMS, બેંગ્લુરુ15મંડ્યા1S K રિઝનએમએમએસ મૈસુર3પુત્તુરુ1શિવામોગ્ગા1ઉડ્ડીપી1કોલાર1

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી માટે પગાર ધોરણ

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી વિશે સત્તાવાર નોટિફિકેશન જણાવ્યા પ્રમાણે કર્ણાટક વર્તુળમાં સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર (સામાન્ય ગ્રેડ), જનરલ સેન્ટ્રલ સર્વિસ ગ્રા.-સી, નોન-ગેઝેટેડ, નોન-મિનિસ્ટ્રીયલની જગ્યાઓ માટે પાત્રતા ધરાવતા ભારતીય નાગરિકો અરજી કરી શકશે. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને ₹ 19900- ₹63200 ના પગાર ધોરણમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. (7મી સીપીસી હેઠળ પગાર સ્તર-2માં) + સ્વીકાર્ય ભથ્થાં મળવા પાત્ર છે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

  • માન્ય બોર્ડ અથવા સંસ્થામાંથી 10મું ધોરણ પાસ કરેલું હોવું જોઈએ.
  • હળવા અને ભારે મોટર વાહનો માટે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ધરાવવું.
  • મોટર મિકેનિઝમનું જ્ઞાન (ઉમેદવાર વાહનમાં નાની ખામીઓ દૂર કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ)
  • હળવા અને ભારે મોટર વાહન ચલાવવાનો ઓછામાં ઓછો ત્રણ વર્ષનો અનુભવ (લેટર હેડમાં).
  • હોમગાર્ડ અથવા સિવિલ વોલેન્ટિયર તરીકે ત્રણ વર્ષની સેવા

ન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી માટે ઉંમર મર્યાદા અને અરજી ફી

ભરતી માટે અરજી કરના ઉમેદવારો માટે 18 થી 27 વર્ષની વય મર્યાદા રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ભૂતપૂર્વ સૈનિક [ESM] માટે આરક્ષિત ખાલી જગ્યા કોઈપણ કેટેગરીમાંથી ભરવામાં આવશે અને પછી સંબંધિત કેટેગરીઝ જેમ કે UR/SC/ST/OBC સામે આડી ગોઠવવામાં આવશે કારણ કે કેસ પસંદ કરેલ ઉમેદવાર જે શ્રેણીના છે તેના આધારે હોઈ શકે છે. આપેલા નોટિફિકેશનમાં અરજી ફીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

ડ્રાઇવરની પસંદગી મોટર મિકેનિઝમ્સનું જ્ઞાન અને વાહનમાં નાની ખામીઓ દૂર કરવાની ક્ષમતા સહિત હળવા અને ભારે મોટર વાહનો ચલાવવાની તેમની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે, ઉપરોક્ત જરૂરી પાત્રતા માપદંડ ધરાવતા ઉમેદવારો વચ્ચે થિયરી ટેસ્ટ. કસોટીઓની પેટર્ન અને અભ્યાસક્રમ, કસોટીની તારીખ અને સ્થળ લાયક ઉમેદવારોને અલગથી જાણ કરવામાં આવશે. અન્ય અરજદારો કે જેઓ પાત્રતા ધરાવતા નથી તેમના સંબંધમાં કોઈ સૂચના મોકલવામાં આવશે નહીં.

India-Post-Recruitment-2024

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતીનું નોટિફિકેશન

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કેવી રીતે કરવી સહિતની મહત્વની માહિતી જાણવા માટે ઉમેદવારોએ આપેલું નોટિફિકેશન ચોક્કસ વાંચવું.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારોએ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી ભરતી માત્ર સ્પીડ પોસ્ટ, રજિસ્ટર પોસ્ટ દ્વારા અને સંબોધિત “MMS બેંગલુરુ ખાતે સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર (ડાયરેક્ટ ભરતી)ની જગ્યા માટે અરજી” તરીકે સ્પષ્ટપણે લખેલા જાડા કાગળના પરબિડીયુંના યોગ્ય કદમાં મોકલવી જોઈએ. “મેનેજર, મેઇલ મોટર સર્વિસ, બેંગલુરુ-560001” ને. અન્ય કોઈપણ માધ્યમથી મોકલવામાં આવેલ અરજી નકારવામાં આવશે. અરજી મેળવવાની છેલ્લી તારીખ 14.05.2024 ના રોજ અથવા તે પહેલાં 17.00 કલાક સુધીમાં છે.