Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 સરકાર દીકરીના લગ્ન સમયે આપશે સહાય

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારોની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. આ લગ્ન સહાય યોજના દ્વારા ગરીબ પરિવારોને સિધી આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ રહેલો છે. લગ્ન કરેલી દીકરીઓને DBT (Direct Benefit Transfer) દ્વારા સીધી એમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવાય છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના એસ.સી વર્ગની કન્યાઓને, ઓ.બી.સી વર્ગની દીકરીઓને તથા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્નકર્યા પછી લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં લાભાર્થી દીકરી દીઠ રૂપિયા 12000/- રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતમાં ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ [esamajkalyan.gujarat.gov.in] દ્વારા કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના પ્રદાન કરે છે. Kuvarbai Mameru Yojana સામાજિક અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્નમાં 12,000 રૂપિયા નો લાભ આપે છે. કુવારબાઈનું મામેરુ યોજનાનો લાભ લેવા માટે e Samaj kalyan પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહે છે. દુલ્હનને રૂ.10000 ની સીઘી બેંક ખાતામાં સહાય આપવામાં આવે છે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારની દીકરીઓના કલ્યાણ માટે અને તેમને આર્થિક મદદ કરવાના હેતુથી “કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના” લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે. કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજનામાં પરિણીત દીકરીઓને DBT દ્વારા સીધી તેમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના સામાજિક અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્નનો લાભ આપે છે. આ યોજનામાં સહાય રૂ. 12000/- DBT દ્વારા સીધા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 સહાયનું ધોરણ

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો તેમજ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગની કન્યાઓના લગ્ન પ્રસંગે ખર્ચામાં મદદરૂપ થવા માટે (તા. ૧/૪/૨૦૨૧ પછી લગ્ન કરનાર કન્યાને) સુધારેલા દર મુજબ રૂ.12,000/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવશે જયારે આ તારીખ પહેલા લગ્ન કરનાર કન્યાને જુના દર મુજબ રૂ.10,000/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવશે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 પાત્રતા અને માપદંડ

મિત્રોKuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 યોજના યોજના માટે અરજી કરતા પહેલા તમારે યોજનાના યોગ્ય માપદંડો વિશે જાણવું જરૂરી છે.

 • સૌપ્રથમ અરજી કરનાર ઉમેદવારો ગુજરાત રાજ્યના કાયમી નિવાસી હોવા જોઈએ.
 • આ સુવિધા અરજદાર તેમની પુત્રીના લગ્ન સમયે મેળવી શકે છે.
 • કુંટુંબની બે(૨) પુખ્તવયની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગ સુધી આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર છે.
 • કન્યાની ઉંમર લગ્ન સમયે ૧૮ વર્ષ અને યુવકની ઉંમર ૨૧ વર્ષ હોવી જોઇએ.
 • ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ. 1,20,000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • અને શહેરી વિસ્તાર માટે અરજદારની વાર્ષિક આવક રૂ. 1,50,000 થી ન હોવી જોઈએ.
 • જો કોઈ કન્યા ના પુન: લગ્ન થાય તો તે લાભ લઈ શકશે નહિ.
 • લગ્‍ન થયાના બે વર્ષની અંદર સહાય માટે અરજી કરવાની રહેશે.
 • સાત ફેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત જિલ્લામાંથી કુંવરબાઇનું મામેરૂ યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થશે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 જરૂરી દસ્તાવેજ

 • કન્યાનું આધારકાર્ડ
 • કન્યાના પિતા/વાલીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • બેંક પાસબુક/ રદ કરેલ ચેક (યુવતીના નામનું)

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ PDF

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ pdf બનાવેલ છે. આ અરજીપત્રક જ્ઞાતિ મુજબ Application Form બહાર પાડેલા છે. નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા Kuvarbai Nu Mameru Yojana For SEBC તથા અન્ય પછાત વર્ગ માટે અરજી ફોર્મ બહાર પાડેલ છે. તથા નિયામક અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા SC જ્ઞાતિઓની કન્યાઓ માટે અરજી પત્રક બહાર પાડેલ છે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 કુવરબાઈનું મામેરુ ફોર્મ ઓનલાઈન અરજી કરો

 • સૌ પ્રથમ, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ઈ સમાજ કલ્યાણની સત્તાવાર વેબસાઇટ esamajkalyan.gujarat.gov.in મુલાકાત લો.
 • જો તમે આ વેબસાઈટ પર નવા છો તો નોંઘણી બટન પર ક્લિક કરો.
 • અહીં તમારે તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી નાખીને નવું આઈડી બનાવવું પડશે.
 • આ પછી તમારે તમારા આઇડી પાસવર્ડ થી લૉગિન પોર્ટલ પર કરવાનું રહશે.
 • ડેશબોર્ડ પરથી તમારી જાતિ પસંદ કરો.
 • હવે તમારે કુવરબાઈનુ મામેરુ યોજના યોજના માટે અરજી પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • આ પૃષ્ઠ પર તમામ જરૂરી માહિતી દાખલ કરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો પણ સબમિટ કરો.
 • આખરે ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી, કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના માટેની તમારી અરજી પૂર્ણ થઈ જશે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના status સહાય જમા ના થઈ હોય તો?

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 જો તમે અગાઉ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરેલી હોય અને સહાય જમા ના થઈ હોય તો સૌથી પહેલાં ઓનલાઈન સ્ટેટસ જાણી લો. તેમ છ્તાં વધુ માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે સંબંધિત જિલ્લા ખાતે આવેલી “જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રીની કચેરી” ખાતે રૂબરૂ મુલાકાત કરો.

મારા વિશે જાણો… હેલો મિત્રો મારું નામ કૈલાશ માળી છે. મને ભારત અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા લાગુ કરવામાં આવતી વિવિધ પરીક્ષાઓ, મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ અને નાણા વિશેની માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં લખવી ગમે છે. સત્તાવાર વેબસાઈટ પરથી માહિતી એકઠી કરીને વિવિધ માહિતી મેળવ્યા પછી જ લેખ લખું છું. જો તમને મારા દ્વારા લખાયેલો આર્ટિકલ ગમ્યો હોય તો તમે તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરી શકો છો.