IDBI Bank Recruitment 2024IDBI બેંક ભરતી 2024 | સૂચના બહાર | તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024

IDBI બેંકે કરારના આધારે ચીફ ઇન્ફોર્મેશન સિક્યુરિટી ઓફિસરની જગ્યા માટે ભરતીની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. ઉમેદવારો તેમની અરજી rec.experts@idbi.co.in પર 14 માર્ચ, 2024ના રોજ અથવા તે પહેલાં મોકલી શકે છે.

IDBI બેંક મુખ્ય માહિતી સુરક્ષા અધિકારીની પોસ્ટ માટે પાત્ર ભારતીય નાગરિકો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. IDBI બેંકે તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખિત પોસ્ટ્સ માટે સૂચના પોસ્ટ કરી છે. અમે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરીને તમે IDBI બેંક ભરતી સૂચના PDF શોધી શકો છો

IDBI બેંકમાં નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ 2024

 • પોસ્ટનું નામ: મુખ્ય માહિતી સુરક્ષા અધિકારી
 • ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા: 01 સંખ્યા.

IDBI બેંક ભરતી લાયકાત


ઉમેદવારોએ ઇજનેરી વિષયોમાં પૂર્ણ-સમયની માસ્ટર અથવા સ્નાતકની ડિગ્રી પ્રાધાન્યમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ/ કમ્પ્યુટર સાયન્સ/ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇલેક્ટ્રિકલ/ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી/
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન અથવા ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/ સંસ્થામાંથી કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનમાં માસ્ટર્સ પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. નિયમનકારી સંસ્થાઓ.

સર્ટિફાઇડ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ્સ સિક્યુરિટી પ્રોફેશનલ (CISSP) / સર્ટિફાઇડ ઇન્ફોર્મેશન સિક્યુરિટી મેનેજર (CISM)/ સર્ટિફાઇડ ચીફ ઇન્ફોર્મેશન સિક્યુરિટી ઓફિસર (CCISO)/ સર્ટિફાઇડ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ ઓડિટર (CISA)/ ધરાવતા અરજદારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

IDBI બેંક ભરતી વય મર્યાદા

 • ઉમેદવારની વય મર્યાદા 45 વર્ષથી 55 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

IDBI બેંક ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા

પ્રારંભિક સ્ક્રિનિંગ: પ્રથમ, નોકરીની જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત લાયકાતો અને અનુભવ જેવી કેટલીક આવશ્યકતાઓને આધારે તમામ અરજીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

કામચલાઉ ઉમેદવારી: જો તમારી અરજી આ પ્રારંભિક સ્ક્રિનિંગ પાસ કરે છે, તો તમને નોકરી માટે કામચલાઉ ગણવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારી અરજી કાગળ પર સારી લાગે છે, પરંતુ તમારી લાયકાત અને દસ્તાવેજો પછીથી તપાસવામાં આવશે.

ચકાસણી: અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવે તે પહેલાં, જ્યારે તમે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ (PI) માટે જશો ત્યારે તમારા દસ્તાવેજો અસલ સામે ચકાસવામાં આવશે, જો તમારી હાજરી માટે પસંદગી કરવામાં આવી હોય.

પર્સનલ ઈન્ટરવ્યુ (PI): પ્રાથમિક સ્ક્રિનિંગ પછી શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને જ પર્સનલ ઈન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે. આ ઇન્ટરવ્યુ પસંદગી પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.

ઇન્ટરવ્યૂની વિગતોની સૂચના: જો તમને ઇન્ટરવ્યૂ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા હોય, તો તમને ઇન્ટરવ્યૂ ક્યાં અને ક્યારે થશે તે જણાવતો એક ઇમેઇલ અથવા કૉલ લેટર પ્રાપ્ત થશે. ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપવાનો ખર્ચ તમારે જાતે જ ઉઠાવવો પડશે. ઇન્ટરવ્યૂની વિગતો બદલવાની વિનંતીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

પસંદગી પ્રક્રિયા: વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુમાં તમારું પ્રદર્શન તમારી પસંદગી નક્કી કરવામાં મુખ્ય પરિબળ હશે. જો કે, યોગ્ય ઉમેદવારોની સંખ્યાના આધારે, બેંક પસંદગી પ્રક્રિયામાં ફેરફાર કરી શકે છે.

અંતિમ પસંદગી: જો તમે ઇન્ટરવ્યુમાં સારું પ્રદર્શન કરો છો, મેરિટ લિસ્ટમાં પૂરતો ઊંચો રેન્ક મેળવો છો અને તમામ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરો છો, તો તમને અંતિમ પસંદગી માટે ગણવામાં આવશે. બેંકના ધોરણો અનુસાર તબીબી રીતે ફિટ હોવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

ટાઈબ્રેકર: જો બહુવિધ ઉમેદવારો ઇન્ટરવ્યુમાં સમાન ગુણ મેળવે છે, તો તેમની ઉંમર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, જેમાં મોટી ઉંમરના ઉમેદવારને ઉચ્ચ ક્રમ મળશે.

લિમિટેડ ઈન્ટરવ્યુ સ્લોટ્સ: બેંક માત્ર ચોક્કસ સંખ્યામાં ઉમેદવારોને તેમની પ્રારંભિક સ્ક્રીનીંગના આધારે ઈન્ટરવ્યુ માટે બોલાવશે.

લોઅર ગ્રેડ ઓફર: કેટલીકવાર, જો તમે ઉચ્ચ પદ માટે અરજી કરો છો અને જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરો છો, તો પણ બેંક તમને નીચલા ગ્રેડની સ્થિતિ ઓફર કરી શકે છે. જો તમે સ્વીકારો છો, તો તમને નીચલા ગ્રેડના પગાર અનુસાર ચૂકવણી કરવામાં આવશે.

પીઆઈના સમયે રજૂ કરવાના દસ્તાવેજોની યાદી (લાગુ હોય તેમ)

ઉમેદવારની લાયકાત અને ઓળખના સમર્થનમાં સ્વ-પ્રમાણિત ફોટોકોપી સાથે નીચે આપેલા દસ્તાવેજો
ઇન્ટરવ્યુ સમયે હંમેશા સબમિટ કરવાના રહેશે જે નિષ્ફળ જાય તો ઉમેદવારને ઇન્ટરવ્યુમાં હાજર રહેવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.

 • મૂળ અને માન્ય ઇન્ટરવ્યુ કૉલ લેટર પ્રિન્ટ કરો.
 • નીચે પોઈન્ટ 7 માં દર્શાવ્યા મુજબ ફોટો ઓળખ પુરાવો.
 • શૈક્ષણિક લાયકાત માટે માર્કશીટ અને કામચલાઉ / ડિગ્રી પ્રમાણપત્રો.
 • ભૂતકાળના એમ્પ્લોયર માટે કાર્ય અનુભવ પ્રમાણપત્ર.
 • સરકારી/અર્ધસરકારીમાં સેવા આપતા ઉમેદવારો. ઓફિસો/જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ સહિત)એ બેંકમાં જોડાવાના સમયે તેમના એમ્પ્લોયર પાસેથી “ના વાંધા પ્રમાણપત્ર” રજૂ કરવા જરૂરી છે, જેની ગેરહાજરીમાં તેમની ઉમેદવારી ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
 • જો ઉમેદવારો ઉપર જણાવ્યા મુજબ સંબંધિત પાત્રતા દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેમને ઇન્ટરવ્યુમાં હાજર રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
 • નોંધ: ઇન્ટરવ્યુ સમયે ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો (બંને અસલ અને પ્રમાણિત નકલ) રજૂ કરવામાં અસમર્થતા ઉમેદવારોને પસંદગી માટે અયોગ્ય રેન્ડર કરશે. ઇન્ટરવ્યુ પહેલા કે પછી ઉમેદવારો દ્વારા સીધા બેંકને કોઈ દસ્તાવેજો મોકલવામાં આવશે નહીં.

IDBI બેંક ભરતી કેવી રીતે અરજી કરવી/ અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

જો તમે નોકરી માટે અરજી કરવા માંગતા હો, તો તમારે તમારી અરજી “rec.experts@idbi.co.in” પર 14 માર્ચ, 2024ના રોજ અથવા તે પહેલાં ઈમેલ કરવાની જરૂર છે. તમે જે નોકરી માટે અરજી કરી રહ્યાં છો તેનું નામ લખવાનું સુનિશ્ચિત કરો. વિષય રેખા. જો તમે આપેલા ઈમેલ અથવા મોબાઈલ નંબર પર તમને IDBI બેંક તરફથી કોઈ ઈમેઈલ અથવા ટેક્સ્ટ મેસેજ ન મળે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારી અરજી યોગ્ય રીતે સબમિટ કરવામાં આવી નથી.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • અરજી મેળવવાની શરૂઆતની તારીખ: 28/02/2024
 • અરજી મેળવવાની છેલ્લી તારીખ: 14/03/2024

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ


IDBI બેંકની અધિકૃત વેબસાઇટ
IDBI બેંક ભરતી સૂચના PDF
IDBI બેંક ભરતી અરજી ફોર્મ