જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો: નામ-મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો @eolakh.gujarat.gov.in

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો: તમે ઓનલાઇન મરણ તેમજ જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરી શકાય તેની માહિતી આપીશું. ગુજરાત સરકારે જન્મ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે eolakh.gujarat.gov.in વેબસાઈટ જાહેર કરી છે.

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો

Birth Certificate Online Eolakh Gujarat: ગુજરાત સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે eolakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું, કોઈપણ ગુજરાતનો નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે https://eolakh.gujarat.gov.in/, વિભાગ જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી કરી રહ્યું છે જે અંદરના વિસ્તારોમાં થાય છે.

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો: અહીથી ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો | જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત | ગુજરાતમાં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન મેળવો eolakh.gujarat.gov.in

આજકાલ તમામ સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે અને કોઈપણ ઓફિસની મુલાકાત લીધા વિના, કારણ કે બધી સેવાઓ ઓનલાઈન કાર્ય કરે છે, તમે મૂળભૂત ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને જાણો છો અને પછી બધી સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે. આ પ્રમાણપત્રને કોઈપણ હસ્તાક્ષરની જરૂર નથી. ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ તેને મંજૂરી છે.

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો: મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો @ eolakh.gujarat.gov.in

Death Certificate એ રાજ્ય સરકાર એ એક ફરજિયાત પ્રમાણપત્ર છે જે વ્યક્તિના પરિવારના સભ્યો દ્વારા મેળવવાનું હોય છે. મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર મૃત્યુની તારીખ, સ્થાન અને કારણની યાદી આપે છે. મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા eolakh.gujarat.gov.in પર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહશે.Download Birth-Death Certificate આ માહીતી તમને ઉપયોગી થશે.

ઉપરાંત, આ પોસ્ટના અંતે, અમે તમને એક સીધી લિંક પ્રદાન કરીશું, જેની મદદથી તમે મહત્તમ લાભ મેળવી શકો છો.

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો: ઓનલાઇન જન્મ-મરણનો દાખલો મેળવો

 • આર્ટિકલ નું નામ Birth/Death Certificate Download Gujarat
 • કોના દ્વારા શરૂ કરવા માં આવી છે? રાજ્ય સરકાર
 • વિભાગ મહેસૂલ વિભાગ
 • લાભાર્થીઓ ગુજરાત ના નાગરિક
 • મુખ્ય લાભ જન્મ/મૃત્યુનાપ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન માટે, ડાઉનલોડ પ્રમાણપત્ર
 • રાજ્ય નું નામ ગુજરાત
 • Official Website: https://eolakh.gujarat.gov.in/

જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર Download Birth-Death Certificate

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ online download કરવા માટે આપની પાસે અરજી નંબર કે મોબાઇલ નંબર હોવો જરૂરી છે.
અરજી નંબર સિસ્ટમ દ્વારા જન્મ કે મરણની નોંધણી વખતે રજુ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMSથી મોકલવામાં આવશે/મોકલવામાં આવેલ હશે. જે પ્રમાણપત્ર online download કરવા સાચવી રાખવો જરૂરી છે.
દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર સાથે linked જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર online download કરી શકાશે.

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો:

જો દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર ખોટો હશે તો પ્રમાણપત્ર Download Birth-Death Certificate કરી શકાશે નહી. તેમ છતાયે કોઇ તાંત્રિક કારણોસર download કરવામાં મુશ્કેલી પડે તો, સૌ પ્રથમ સંબંધિત રજીસ્ટ્રારશ્રી (જન્મ-મરણ)ની કચેરીનો કે જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર(જનમ-મરણ) અને મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો કે તેમની કચેરીનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. સંપર્ક નંબરો Home page ઉપર આપેલા છે.
આ રીતે, કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ પધ્ધતિથી generate થતા પ્રમાણપત્રો માન્ય રાખવા અત્રેની કચેરી દ્વારા તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ના પરિપત્રથી વિગતવાર સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. ઉકત પરિપત્ર download કરવા અહીં Click કરો

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવું?

 • જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ ડાઉનલોડ સર્ટીફીકેટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ઓપ્શન પસંદ કરો -> જન્મ
 • પસંદ કરો -> અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર.
 • એક બોક્સમાં અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર લખો.
 • બીજા બોક્સમાં વર્ષ લખો.
 • સર્ચ ડેટા બટન પર ક્લિક કરો.
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર ની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી

મરણ નો દાખલો કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવો?

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ ડાઉનલોડ સર્ટીફીકેટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ઓપ્શન પસંદ કરો -> મરણ
 • પસંદ કરો -> અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર.
 • એક બોક્સમાં અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર લખો.
 • બીજા બોક્સમાં વર્ષ લખો.
 • સર્ચ ડેટા બટન પર ક્લિક કરો.
 • મરણ પ્રમાણપત્ર ની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી

Download Birth-Death Certificate: Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

 • આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો
જરૂરી લિંક:
💥 Whatsapp Group માં જોડાવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 Telegram Group માં જોડાવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 YouTube Channel Subscribe કરવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 Whatsapp Channel પર Follow કરવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 Facebook Page Like કરવા 💥અહીં ક્લિક કરો
જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો
FAQ’s

Download Birth-Death Certificate કરવા eolakh.gujarat.gov.in વેબસાઈટથી ડાઉનલોડ કરી શકાય.

જન્મ/મરણ ની નોંધણી કરાવ્યા બાદ 21 દિવસ પછી પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકાય.

Leave a Comment