વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતી 2023: વડોદરા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, પગાર ₹ 1,00,000 સુધી

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતી 2023: વડોદરા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, પગાર ₹ 1,00,000 સુધી

Table of Contents

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતી 2023: વડોદરા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, પગાર ₹ 1,00,000 સુધી

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભારતી 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે વડોદરા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામઆરોગ્ય વિભાગ
પોસ્ટનું નામઅલગ અલગ
નોકરીનું સ્થળવડોદરા, ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ03 ઓક્ટોબર 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ03 ઓક્ટોબર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ12 ઓક્ટોબર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંકhttps://gandhinagardp.gujarat.gov.in/
વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતી 2023

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં મહત્વની તારીખ:

મિત્રો આ ભરતીની નોટિફિકેશન આરોગ્ય વિભાગ વડોદરા ઘ્વારા 03 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 03 ઓક્ટોબર 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 12 ઓક્ટોબર 2023 છે.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં પોસ્ટનું નામ:

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ આરોગ્ય વિભાગ વડોદરા દ્વારા પીડીયાટ્રીશિયન, મેડિકલ ઓફિસર, ઓપ્ટોમેટ્રીસ્ટ, ડેન્ટલ ટેક્નિશિયન, ઓડિયો અને સ્પીચ થેરાપિસ્ટ, સોશ્યિલ વર્કર, અર્લી ઈન્ટરવેશન્સનિસ્ટ કમ સ્પેશ્યિલ એજ્યુકેટર તથા સાયકોલોજીસ્ટની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં લાયકાત:

મિત્રો, તમામ પોસ્ટ માટે લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલી લિંક ની મદદથી જાહેરાતમાં જોઈ શકો છો.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં પગારધોરણ

હેલ્થ ડીપાર્ટમેન્ટ વડોદરાની આ ભરતીમાં દરેક પોસ્ટ માટે પગારધોરણ અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલ ટેબલમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામપગારધોરણ
પીડીયાટ્રીશિયનરૂપિયા 1,00,000
મેડિકલ ઓફિસરરૂપિયા 60,000
ઓપ્ટોમેટ્રીસ્ટરૂપિયા 12,500
ડેન્ટલ ટેક્નિશિયનરૂપિયા 12,000
ઓડિયો અને સ્પીચ થેરાપિસ્ટરૂપિયા 15,000
સોશ્યિલ વર્કરરૂપિયા 15,000
અર્લી ઈન્ટરવેશન્સનિસ્ટ કમ સ્પેશ્યિલ એજ્યુકેટરરૂપિયા 11,000
સાયકોલોજીસ્ટરૂપિયા 11,000

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારની પસંદગી ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ નિયત તારીખે ઇન્ટરવ્યૂ અથવા મેરીટ ઘ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારની પસંદગી 11 માસના કોન્ટ્રાકટમાં કરવામાં આવશે. અરજી કરવા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવાર આરોગ્ય વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઈટ arogyasathi.gujarat.gov.in પર અરજી કરી શકે છે.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં અરજી ફી:

આરોગ્ય વિભાગ વડોદરાની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ ઉમેદવારોની અરજી ફી નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવી છે એટલે કે તમારે અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની અરજી ફી ચુકાવવાની રહેતી નથી.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં વયમર્યાદા:

હેલ્થ ડીપાર્ટમેન્ટ વડોદરાની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઓછામાં ઓછી કોઈ વયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી નથી જયારે વધુમાં વધુ વયમર્યાદા 40 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.

 • આધારકાર્ડ
 • કોમ્પ્યુટર કોર્સ સર્ટિફિકેટ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • ડિગ્રી
 • ફોટો
 • સહી
 • તથા અન્ય

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં કુલ ખાલી જગ્યા:

આરોગ્ય વિભાગ વડોદરાની આ ભરતીમાં પીડીયાટ્રીશિયનની 05, મેડિકલ ઓફિસરની 01, ઓપ્ટોમેટ્રીસ્ટની 03, ડેન્ટલ ટેક્નિશિયનની 04, ઓડિયો અને સ્પીચ થેરાપિસ્ટની 05, સોશ્યિલ વર્કરની 03, અર્લી ઈન્ટરવેશન્સનિસ્ટ કમ સ્પેશ્યિલ એજ્યુકેટરની 04 તથા સાયકોલોજીસ્ટની 04 જગ્યા ખાલી છે.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે આરોગ્ય વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://arogyasathi.gujarat.gov.in/ પર જઈ Current Opening સેકશન માં જાવ તથા રજીસ્ટ્રેશન કરી લો.
 • હવે આઈડી પાસવર્ડ મદદથી Login કરો તથા તમે જે પોસ્ટ પર અરજી કરવા માંગો છો તે પોસ્ટ પાસે આપેલ Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

વડોદરા આરોગ્યવિભાગ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે જરૂરી લિંક:

નોકરીની જાહેરાત માટેઅહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
નોંધ: મિત્રો, અરજી કરતા પહેલા ભરતીની તમામ માહિતી સંસ્થાની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ જાણી લેવા વિનંતી. અમારો એકમાત્ર ઉદેશ્ય આપ સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો છે. આ ભરતીની માહિતીમાં કોઈ ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે.

Leave a Comment