રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતી : ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી રાજકોટ દ્વારા અખબારમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. DHS શહેરી સ્તરે શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો અથવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા જઈ રહ્યું છે. તેથી, પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ અથવા નોંધણી આમંત્રિત કરે છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આ પૃષ્ઠ પર સંપૂર્ણ વિગતો તપાસી શકે છે.

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતી

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતી

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમરદ્વારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામજીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી રાજકોટ
સૂચના નં.
પોસ્ટસહાયક અને અન્ય
ખાલી જગ્યાઓ30
જોબ સ્થાનરાજકોટ
જોબનો પ્રકારકરાર આધાર
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં પોસ્ટનું નામ

 • MO RBSK
 • મોનીટરીંગ અને મૂલ્યાંકન મદદનીશ
 • નાણા સહાયક
 • વરિષ્ઠ ટીબી સારવાર સુપરવાઈઝર (STS)
 • .ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર
 • FHW
 • એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ
 • ફાર્માસિસ્ટ RBSK
 • સ્ટાફ નર્સ

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામલાયકાત
MO RBSKBAMS/BSAM/BHMS
મોનીટરીંગ અને મૂલ્યાંકન મદદનીશસ્નાતક
નાણા સહાયકકોમર્સમાં સ્નાતક/ M.COM/ B.Com
વરિષ્ઠ ટીબી સારવાર સુપરવાઈઝર (STS)બેચલર ડિગ્રી, ટુ વ્હીલર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરકોમર્સમાં સ્નાતક/ M.COM/ B.Com
FHWFHW/ ANM કોર્સ
એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટકોમર્સમાં સ્નાતક/ M.COM/ B.Com
ફાર્માસિસ્ટ RBSKકોમર્સમાં સ્નાતક/ M.COM/ B.Com
સ્ટાફ નર્સB.Sc નર્સિંગ/ GNM માં ડિપ્લોમા

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં ઉમર મર્યાદા

 • નિયમો પ્રમાણે

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં પગાર ધોરણ

પોસ્ટનું નામપગાર
MO RBSKરૂ.25000/-
મોનીટરીંગ અને મૂલ્યાંકન મદદનીશરૂ. 13000/-
નાણા સહાયકરૂ. 13000/-
વરિષ્ઠ ટીબી સારવાર સુપરવાઈઝર (STS)રૂ. 18000/-
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરરૂ. 12500/-
FHWરૂ. 12500/-
એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટરૂ. 13000/-
ફાર્માસિસ્ટ RBSKરૂ. 13000/-
સ્ટાફ નર્સરૂ. 13000/-

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ટેસ્ટ/ઇન્ટરવ્યુ

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સની મૂળ અને નકલો સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
 • સરનામું : જાહેરાત પર આપેલ

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં મહત્વપૂર્ણ તારીખ

જાહેરાત તારીખ10-8-2023
DHS રાજકોટ ઓનલાઇન ફોર્મની તારીખ10-8-2023
છેલ્લી તારીખ18-8-2023

Leave a Comment