ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને નમુનાનુ આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને નમુનાનુ આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે તમામ વિષયોના પરીક્ષણ પ્રશ્નો અને પેપર ફોર્મેટ. બોર્ડ પરીક્ષા પેપરની શૈલી: 2024 બોર્ડ પેપર શૈલી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષા હંમેશા માર્ચમાં લેવામાં આવે છે. પેપર સ્ટાઇલ

બોર્ડે હમણાં જ તમામ વિષયો માટે મોડેલ પ્રશ્નપત્રો અને પેપર શૈલીઓનું નિર્માણ કર્યું છે અને તેનો ટૂંક સમયમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. માર્ચ 2024 માં બોર્ડની પરીક્ષાઓ.

Board Exam Paper Style

ધોરણ 10 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે, બોર્ડે એક નમૂનાનું મોડેલ પ્રશ્નપત્ર ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે જે તમામ વિષયોના ક્ષેત્રોમાં પૂછવામાં આવતા વિવિધ પ્રશ્નોની વિગતો આપે છે.

બોર્ડ પેપર સ્ટાઈલ 2024

આગામી બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે, નવા ફોર્મેટ અને વ્યાપક પ્રશ્નપત્રની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ તેમની અનન્ય પુનઃડિઝાઇન કરેલ પેપર શૈલી અને નમૂના પરીક્ષામાં યોગદાન આપીને ભાગ લેવો આવશ્યક છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની તૈયારીઓને યોગ્ય રીતે ગોઠવી શકશે અને પરિણામે સૌથી તાજેતરની પેપર સ્ટાઇલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

1. SSC Mathematics Standard Paper Style 2024

2. SSC Mathematics Basic Paper Style 2024

3. SSC Science Paper Style 2024

4. SSC English Paper Style 2024

5. SSC Hindi Paper Style 2024

6. SSC Urdu Paper Style 2024

7. HSC Mathematics Paper Style 2024

8. HSC Chemistry Paper Style 2024

9. HSC physics paper style 2024

10. HSC Biology Paper Style 2024

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ

ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ પેપર સ્ટાઇલ

પ્રશ્નના પ્રકાર અનુસાર ગણિતના ધોરણ વિષય માટેનું વર્ગીકરણ ચિત્રિત છે.

પ્રશ્નનો પ્રકારપ્રશ્નોની સંખ્યાકુલ ગુણ
હેતુલક્ષી પ્રશ્નો (O)1616
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-I)1020
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-II)0824
લાંબા પ્રશ્નો (LA)0520
કુલ3980

ગણિતના બેઝિક પેપર સ્ટાઇલ

પ્રશ્નના પ્રકાર પર આધારિત ગણિતના મૂળભૂત વિષયનું વર્ગીકરણ વિવિધ માર્કિંગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્નનો પ્રકારપ્રશ્નોની સંખ્યાકુલ ગુણ
હેતુલક્ષી પ્રશ્નો (O)1616
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-I)1020
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-II)0824
લાંબા પ્રશ્નો (LA)0520
કુલ3980

સાયન્સ પેપર સ્ટાઇલ

વિજ્ઞાન વિષયના વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નોના ગુણનું વિતરણ નીચે પ્રસ્તુત છે.

પ્રશ્નનો પ્રકારપ્રશ્નોની સંખ્યાકુલ ગુણ
હેતુલક્ષી પ્રશ્નો (O)1616
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-I)1020
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-II)0824
લાંબા પ્રશ્નો (LA)0520
કુલ3980

Important Link

બોર્ડ પેપર સ્ટાઇલ અને મોડેલ પ્રશ્નપત્રઅહીં ક્લીક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહીં ક્લીક કરો
 પેપર સ્ટાઇલ

Leave a Comment