વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 31-08-2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી : તાજેતરમાં નવી VMC ભારતી રિલીઝ કરવામાં આવી છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સ્ટાફ નર્સ, લેબ ટેકનિશિયન અને અન્ય ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે.

@ www.vmc.gov.in ભરતી 2023 વિગતો અને ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન ફોર્મ લિંક આ પૃષ્ઠ પર ઉલ્લેખિત છે. આ VMC સીધી ભરતી માટે નીચેની લાયકાત ધરાવતા જોબ ઇચ્છુકો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી : @ www.vmc.gov.in ભારતીની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર, અરજી ફી, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે નીચે આપેલ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામવડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
સૂચના નં.
પોસ્ટવિવિધ પોસ્ટ્સ
ખાલી જગ્યાઓ173
જોબ સ્થાનવડોદરા
જોબનો પ્રકારવડોદરા સરકારી નોકરી
એપ્લિકેશન મોડVMC ઓનલાઈન અરજી કરો

વડોદરા સરકારી નોકરીઓ 2023

VMC ભારતી 2023 ની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર, અરજી ફી, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે નીચે આપેલ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ તારીખો

શરૂઆતની તારીખ9-8-2023
અન્ય માટે છેલ્લી તારીખ28-8-2023
સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર માટે છેલ્લી તારીખ29-8-2023
MPHW/FHW માટે છેલ્લી તારીખ31-8-2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે કુલ ખાલી જગ્યા

પોસ્ટ કોડપોસ્ટનું નામખાલી જગ્યા
V436ગાયનેકોલોજિસ્ટ5
V437બાળરોગ ચિકિત્સક5
V438મેડિકલ ઓફિસર10
V439એક્સ-રે ટેકનિશિયન2
V440લેબ ટેકનિશિયન24
V441ફાર્માસિસ્ટ20
V442સ્ટાફ નર્સ35
V443સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર1
v444મુલિત પોર્પસ હેલ્થ વર્કર36
V445ફીમેલ હેલ્થ વર્કર35

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

ગાયનેકોલોજિસ્ટMBBS ની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે અને MD/MS (ઑબ્સ્ટેટ્રિક્સ અને ગાયનેકોલોજી) ની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અધિનિયમ હેઠળ સ્થાપિત યુનિવર્સિટીમાંથી ડીજીઓ (ડિપ્લોમા ઇન ઑબ્સ્ટેટ્રિક્સ એન્ડ ગાયનેકોલોજી) અથવા પીજી ડિપ્લોમા ઇન ગાયનેકોલોજી અથવા MCI દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત. સરકારી/માલિકી સંચાલિત અથવા નિયંત્રિત/બિન-સરકારી સંસ્થા હોસ્પિટલ/ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલમાં +2 વર્ષનો અનુભવ. ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
બાળરોગ ચિકિત્સકMBBS ની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે અને MD/MS (ઑબ્સ્ટેટ્રિક્સ અને ગાયનેકોલોજી) ની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અધિનિયમ હેઠળ સ્થાપિત યુનિવર્સિટીમાંથી ડીસીએચ (બાળ આરોગ્યમાં ડિપ્લોમા) અથવા પીજી ડિપ્લોમા ઇન પેડિયાટ્રિક્સ અથવા એમસીઆઈ દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત. + સરકારી / માલિકીની સંચાલિત અથવા નિયંત્રિત / બિન-સરકારી સંસ્થા હોસ્પિટલ / ટ્રસ્ટ, હોસ્પિટલમાં 2 વર્ષનો અનુભવ. ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
મેડિકલ ઓફિસરMBBS ની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
એક્સ-રે ટેકનિશિયનવિજ્ઞાનમાં ડિગ્રી સરકાર/સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ એક્સ-રે તાલીમ અભ્યાસક્રમ પાસ કરેલ. માન્ય સંસ્થા / માન્ય મેડિકલ કોલેજ. GCSR (સામાન્ય) નિયમો, 1967 મુજબ કોમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન. ઉંમર 31 વર્ષથી વધુ નહીં.
લેબ ટેકનિશિયનરસાયણશાસ્ત્ર અથવા માઇક્રોબાયોલોજી અથવા બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ડિપ્લોમા ઇન લેબ ટેકનિશિયન. અથવા મેડિકલ ટેકનોલોજીનો એમએલટી કોર્સ. અથવા કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી એક વર્ષનો મેડિકલ ટેકનોલોજી કોર્સ GCSR (સામાન્ય) નિયમો, 1967 મુજબ કમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન. ઉંમર 36 વર્ષથી વધુ નહીં
ફાર્માસિસ્ટફાર્મસીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ફાર્મસીમાં ડિપ્લોમા અને 2 વર્ષનો અનુભવ ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
સ્ટાફ નર્સમૂળભૂત B.sc ની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે (ભારતીય નર્સિંગ કાઉન્સિલ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી નર્સિંગ. અથવા જનરલ નર્સિંગ અને મિડવાઇફરીનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે અથવા સરકારી અથવા પંચાયતમાં સહાયક મિડવાઇફ અથવા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર તરીકે 10 વર્ષનો અનુભવ ઉંમર: 40 વર્ષથી વધુ નહીં.
સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામરMCA/BE-IT/Computers/M.Sc.-IT 55% સાથે ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો પોસ્ટ લાયકાતનો અનુભવ. ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
MPHW12મું પાસ MPHW કોર્સ/ FHW કોર્સ/ B.Sc નર્સિંગ/ GNM/ ANM
FHW

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે પગાર/પે સ્કેલ

ગાયનેકોલોજિસ્ટપે કમિશન લેવલ-11 (પે મેટ્રિક્સ 67700 – 208700)
બાળરોગ ચિકિત્સકપે કમિશન લેવલ-11 (પે મેટ્રિક્સ 67700 – 208700)
મેડિકલ ઓફિસરપે કમિશન લેવલ-09 (પે મેટ્રિક્સ 5100 – 17800)
એક્સ-રે ટેકનિશિયનરૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 6 (પે મેટ્રિક્સ – 35400 – 112400)
લેબ ટેકનિશિયનરૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 5 (પે મેટ્રિક્સ – 29200 – 92300)
ફાર્માસિસ્ટરૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 5 (પે મેટ્રિક્સ – 29200 – 92300)
સ્ટાફ નર્સરૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 5 (પે મેટ્રિક્સ – 29200 – 92300)
સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામરરૂ.31340/- 3 વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 6 (પે મેટ્રિક્સ – 35400 – 112400)
MPHWરૂ. 19,950/- (પ્રથમ 5 વર્ષ નિશ્ચિત)(લેવલ 2 પે મેટ્રિક્સ: 19950 – 63200)
FHW

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ટેસ્ટ / ઇન્ટરવ્યુ

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે અરજી ફી

  • રૂ. 400/- સામાન્ય શ્રેણી માટે
  • રૂ. 200/- અનામત શ્રેણી માટે
  • ચુકવણી મોડ: ઓનલાઇન

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

  1. ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ @ www.vmc.gov.in ની મુલાકાત લેવી જોઈએ.
  2. આગળ, VMC ભારતી 2023 જાહેરાત શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસો.
  3. ઑનલાઇન એપ્લિકેશન વિભાગમાંથી ઇચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને હવે લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.
  4. નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, વગેરે જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી સાથે રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સાથે રજીસ્ટ્રેશન ભરો.
  5. પછી ફોટો, સાઈન અને ફોટો ઓળખ કાર્ડ અપલોડ કરો.
  6. છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટઆઉટ લો.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

નોકરીની જાહેરાત માટેઅહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

Leave a Comment