સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા 10 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા વગર ભરતીની જાહેરાત 2023

સુરત મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023 : સુરત મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ (SMIMER), સુરત એ બારબાર (વાળંદ) ની જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. 10મું પાસ ઉમેદવારો નીચેની વિશેષતાઓમાં બારબાર (વાળંદ) ની પોસ્ટ માટે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે જઈ શકે છે. નવી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023 સૂચના ઉપલબ્ધ @ www.suratmunicipal.gov.in છે.

સુરત મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023

સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

સુરત મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023

 • સંસ્થાનું નામ : સુરત મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ
 • પોસ્ટ : બાર્બર (વાળંદ)
 • ખાલી જગ્યાઓ :6
 • જોબ સ્થાન : સુરત
 • જોબનો પ્રકાર : SMC માં કરાર આધારિત નોકરીઓ
 • એપ્લિકેશન મોડ : ઓફલાઈન
 • ઈન્ટરવ્યુ તારીખ : 24-07-2023
 • સત્તાવાર વેબસાઈટ: @ www.suratmunicipal.gov.in

પોસ્ટનું નામ

 • બાર્બર (વાળંદ) – 3 પુરુષ અને 3 સ્ત્રી

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • 10મું પાસ
 • 3 વર્ષનો અનુભવ

ઉમર મર્યાદા

 • નિયમો પ્રમાણે

પગાર ધોરણ

 • રૂ. 12,000- પ્રતિ મહિનાના

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યુ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સની મૂળ અને નકલો સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
 • સરનામું : જાહેરાત પર આપેલ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઈન્ટરવ્યુ તારીખ 24-07-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

Leave a Comment