GSRTC Naroda Recruitment 2023 ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા ભરતી

GSRTC નરોડા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 : ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

GSRTC નરોડા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023

વિભાગ નું નામગુજરાત સ્ટેટ રોગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન
આર્ટિકલ નું નામGSRTC નરોડા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023
આર્ટિકલ ની કેટેગરીLatest Job , Sarkari Result
પોસ્ટનું નામએપ્રેન્ટિસ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ04/૦8/2023
અરજી મોડઓફલાઈન
GSRTC ફૂલ ફોમ ગુજરાત સ્ટેટ રોગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન
ઓફિસિઅલ વેબસાઈટgsrtc.in

લાયકાત અને પાત્રતા

એપ્રેન્ટિસ એક્ટ ૧૯૬૧ હેઠળ પ્રર્વતમાન નિયમાનુસાર (૧) વેલ્ડર (૨) પેઇન્ટર અને (૩) એમ. વી. બી. બી. ડના આઇ. ટી. આઇ પાસINCVT ફરજીયાત) અથવા જરુરી લઘુત્તમ લાયકાત ધોરણ ૧૦ / ૧૨ પાસ (કેશર) ઉમેદવારોને એપ્રેન્ટીસ તાલીમાર્થી તરીકે રોક્વાના હોઇ તેવા ઉમેદવારોએ https://apprenticeshipindia.org વેબસાઇટ ઉપર રજીસ્ટેશન કરી તેની હાર્ડ કોપી સાથે તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૩ થી તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૩ સુધી ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ કલાકે જાહેર રજા સિવાય ફોર્મ મેળવીને તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૩ સુધીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

અરજી જમા કરાવવાનું સ્થળ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ મધ્યસ્થ યંતાલય, નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬

મહત્વપૂર્ણ લિંક

જાહેરાત જોવા: અહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04/08/2023

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

Leave a Comment