ઈન્ડિયન એરફોર્સના ફાઇટર જેટને GE એન્જિન મળશે:મોદી-બાઈડન ડ્રોન ડીલની જાહેરાત કરશે, અમેરિકન કંપની અને HAL વચ્ચે એન્જિન બનાવવાનો કરાર.

Leave a Comment